Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ vào Chúa Nhật, bởi đó, Giáo Xứ sẽ có những Thánh Lễ:

  1. Thứ Bảy (24-12):      

8:00 pm Thánh Nhạc Đêm Giáng Sinh

9:00 pm Thánh Lễ Nửa Đêm

  1. Chúa Nhật (25-12):

10:00 am Đại Lễ Chúa Giáng Sinh