Các Chúa Nhật 04, 11, 18, 25 tháng 07 sẽ là những ngày nộp đơn xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức cho năm tới. Xin các phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ Bảy 29-31-2021 để Giáo Xứ có thể đặt mua sách giáo khoa cho các em. Các em học giáo lý buộc phải tham gia vào Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ.