Thứ Sáu 17-3-2023 này là Lễ Thánh Patrick  (St. Patrick’s Day), Đức Cha Stika đã chuẩn chước cho toàn thể giáo dân trong Giáo Phận Knoxville khỏi phải kiêng thịt. Thế nhưng, ai hãm mình kiêng thịt vẫn tốt hơn.