Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ nghỉ sinh hoạt và học Chúa Nhật 28-11-2021 để mừng Lễ Thanksgiving.