Dòng Đồng Công mới có một Tu sĩ Mathew M. Phạm Kim Thạch, CRM vừa mới được Chúa gọi về và sẽ an táng vào tuần tới. Cha xứ sẽ về Nhà Dòng tại Missouri để dâng lễ an táng cho Thầy Thạch, CRM ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 19-3-2023 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Sáu. Do đó, Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ ngày thường. Các Thánh Lễ cuối tuần vẫn như thường lệ.