Nhân dịp Đức Giáo Hoàng Phanxicô kỷ niệm 10 năm đăng quang Giáo Hoàng, Toà Thánh có đưa chiến dịch cùng đọc Kinh Mân Côi cầu cho Đức Giáo Hoàng trong suốt Thứ Hai 13-3-2023. Ngoài việc đọc Kinh Mân Côi, còn cũng có thể cùng đốt một cây nến cầu nguyện cho Ngài. Xin vào website:

https://www.decimus-annus.org/site/index

để đăng ký số kinh. Vào website này:

https://www.decimus-annus.org/site/map

để coi số nến được thắp trên khắp thế giới.

pope francis vector clip art eps ai | UIDownload