Chúa Nhật tuần tới 12/03/2023 sẽ là ngày đổi giờ từ 2:00 am thành 3:00 am. Xin quý vị nhớ đổi đồng hồ để đến tham dự thánh lễ cho đúng giờ.