Chúa Nhật 5/11/2023 sẽ là ngày đổi giờ từ 3:00 am thành 2:00 am.

Xin quý vị nhớ đổi đồng hồ để đến tham dự thánh lễ cho đúng giờ.