Chúa Nhật 27-8-2023 là Lễ Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Giáo Xứ sẽ có cuộc cung nghinh Tượng Thánh Monica vào 9:00 am. Giáo Xứ xin chúc mừng Hội, và xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Monica chúc lành cho mọi phần tử của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.