1. Anh Giuse Nguyễn Quang Phúc

Con Ông Bà Nguyễn Quang Trọng và Nguyễn Thị Tửu

Hiện ngụ tại Tân Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

Kết hôn với Chị Anna Lê Thị Bích Thuỳ

Con Ông Bà Lê Văn Hiến và Nguyễn Thị Điệp

Hiện ngụ tại Đông La, Bảo Lâm, Lâm Đồng

  1. Anh Giuse Nguyễn Quang Lễ

Con Ông Bà Nguyễn Quang Trọng và Nguyễn Thị Tửu

Hiện ngụ tại Tân Bình, Trảng Bom, Đồng Nai 

Kết hôn với Chị Anna Lê Thị Thanh Tuyền

Con Ông Bà Lê Công Hoạch và Nguyễn Thị Tiềm

Hiện ngụ Tân Nhất, Bình Chánh, TP. HCM