Các em trong Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ sẽ chính thức lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu vào Chúa Nhật 5-5-2024.