Tháng 11 là ngày mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, trong đó có thể có những người thân trong gia đình đã qua đời. Bởi đó. Giáo xứ sẽ có thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn:

   Thánh lễ:  Chúa Nhật 5/11/2023 @ 5:00 pm 

Nghĩa Trang Berry Memorial West  

9913 Sherrill Blvd, Knoxville, TN 37932.