Thứ Năm 2-11-2023 là ngày mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, trong đó có thể có những người thân trong gia đình đã qua đời. Bởi đó. Giáo xứ sẽ có 3 thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn:

  1. Thánh lễ 1:     8:00 am
  2. Thánh lễ 2:     ngay sau thánh lễ 1st @ 8:30 am
  3. Thánh lễ 3:     Chúa Nhật 5/11/2023 @ 5:00 pm 

Nghĩa Trang Berry Memorial West  

9913 Sherrill Blvd, Knoxville, TN 37932.

Xin mọi người bớt thì giờ cùng đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, và những thân nhân đã qua đời chóng được về hưởng nhan thánh Chúa.