1. Thứ Sáu, 9-2-2024

9:00 pm         Thánh Lễ Tất Niên Quý Mão.

2.   Thứ Bảy, 10-2-2024

       7:30 pm        Thánh Lễ Mồng 1 Tết.

3.    Chúa Nhật, 11-2-2024

       9:00 am         Thánh Lễ Mồng 2 Tết.

4.    Thứ Hai, 12-2-20248:15 am          Thánh Lễ Mồng 3 Tết.