Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới 3-3-2024 vào 10:30 am, Giáo Xứ sẽ có một ngày TỔNG VỆ SINH NHÀ THỜ. Xin mọi người giúp mỗi người một tay để làm đẹp NHÀ CHÚA chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh.