Thứ Hai 4-9-2023 là Ngày Lao Động (Labor Day), nên Trạm Y Tế St. Mary sẽ nghỉ không có khám bệnh. Ngày khám bệnh được chuyển đến Thứ Hai tuần tới.