THÔNG BÁO

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

Các Chúa Nhật 04, 11, 18, 25 tháng 07 sẽ là những ngày nộp đơn xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức cho năm tới. Xin các phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ Bảy 29-31-2021 để Giáo Xứ có thể đặt mua sách giáo khoa cho các em. Các em...

CHA XỨ TĨNH TÂM NĂM

Cha Xứ sẽ đi về Nhà Dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri để cấm phòng tĩnh tâm một tuần từ Thứ Ba 18 – 5 – 2021 và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Ba 26 – 5 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy 22 – 5 – 2021. Giáo Xứ sẽ chỉ có...

CHA XỨ ĐI VẮNG

Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật, Cha Xứ sẽ đi vắng nghỉ hè một tuần và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối Thứ Bảy 17 – 4 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy. Giáo Xứ sẽ chỉ có hai (2) thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 18 – 4 –...

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

Đức Cha Stika mong muốn các giáo xứ trong Giáo Phận Knoxville có thánh lễ trực tuyến để cho những người không thể đến tham dự thánh lễ tại Nhà Thờ có thể cùng thông công tham dự thánh lễ với Giáo Xứ của mình. Giáo Xứ Lòng Thương Xót chúng ta cũng đã có các thánh lễ...

ƠN TOÀN XÁ NĂM THÁNH GIUSE

Hôm 8/12/2020 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicômới công bố một Năm Thánh đặc biệt ngoại lệ, NămThánh Giuse, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Giáo Hộinhận Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ qua Thông ĐiệpTrái Tim Người Cha. Giáo xứ chúng ta sẽ đọc KinhCha Thánh Giuse Bảo Trợ vào cuối...

THÁNH LỄ GIÁNG SINH

Vì phải cách ly xã hội, Giáng Sinh năm nay Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có những Thánh Lễ sau: A. THỨ NĂM 24-12-20205:30 pm Lễ Vọng9:00 pm Lễ Nửa Đêm B. THỨ SÁU 25-12-20208:30 am Lễ Rạng Đông10:30 am Lễ Chính Ngày. Xin các gia tiếp tục đăng ký tham dự thánh...

PHONG BÌ DÂNG LỄ

Giáo Xứ đã đặt các hộp phong bì dâng lễ cho các gia\ đình tại cuối Nhà Thờ. Xin các gia trưởng tìm lấy về để sử dụng cho năm tới 2021. Xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại và hy sinh của các gia đình đã và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp tục có...

NGÀY GIỜ GIẢI TỘI

Để có thể thi hành đúng Chỉ Thị Giáo Phận Knoxville về bảo vệ sức khẻo và gữi khoảng cách 6 ft, trong thời gian này cho đến khi báo lại, Cha Xứ sẽ ngồi toà giải tội vào chiều Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi phone hẹn ngày giờ với Cha Xứ. Mùa Vọng năm nay...