THÔNG BÁO

THIẾU NHI THÁNH THỂ LỚP GIÁO  LÝ

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ chính thức bắt đầu sinh hoạt và học từ Chúa Nhật 11-9-2022 sau thánh lễ Chúa Nhật cho đến 11:30 am.

TRẠM Y TẾ ST. MARY

Thứ Hai 5-9-2022 là Ngày Lao Động, ngày lễ nghỉ của Quốc Gia Hoa Kỳ, nên Trại Y Tế St. Mary tháng này sẽ không có mở cửa khám bệnh.

CHA  XỨ  ĐI  VẮNG

Thứ Bảy 3-9-2022, Cha Xứ sẽ đi dâng lễ cưới cho người quen; do đó, Giáo Xứ sẽ không cho Thánh Lễ sáng và tối Thứ Bảy. Thánh Lễ Chúa Nhật 4-9-2022 vẫn bình thường vào lúc 9:00 am.

QUAN THẦY HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ mừng lễ Thánh Monica, quan thầy Hội vào Chúa Nhật 21-8-2022. Giáo Xứ sẽ có cuộc cung nghinh Tượng Thánh Monica vào lúc 9:30 am. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Monica chúc lành cho mọi phần tử của Hội luôn là những người mẹ gương mẫu...

THIẾU NHI THÁNH THỂ LỚP GIÁO  LÝ

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các lớp giáo lý sẽ chính thức bắt đầu sinh hoạt và học từ Chúa Nhật 11-9-2022 sau thánh lễ Chúa Nhật cho đến 11:30 am. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, các huynh trưởng sẽ nhận đơn gia nhập Thiếu Nhi Thánh Thể tại cuối Nhà Thờ vào hai Chúa Nhật...

CHẦU  THÁNH  THỂ

Chúa Nhật thứ hai hằng tháng, Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa sẽ có một giờ Chầu Thánh Thể để tôn thờ, cảm tạ chúc tụng và đền tạ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trước thánh lễ Chúa Nhật. Khởi đầu lúc 8:30...

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Năm nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày Thứ Hai 15-8-2022, nên sẽ là lễ trọng không buộc của Giáo Hội. Thế nhưng, xin kính mời mọi người cùng đến tham dự thánh lễ để cùng với Mẹ Maria tôn thờ Thiên Chúa và biệt kính Mẹ...